Dokumentinių filmų ciklas pasakoja Lietuvos pagrindinių, seniausių tautinių mažumų kultūrų istoriją, pristato jų žmones, ilgus metus puoselėjančius ir skleidžiančius Lietuvos lenkų, žydų, gudų, rusų, karaimų ir totorių kultūras.

Lietuva amžiais garsėjo kaip tolerantiška valstybė, kur sugyvena įvairios tautos ir religijos. Todėl projektas, pasakojantis apie skirtingų tautų kultūras, taikiai sugyvenančias vienoje valstybėje, pasitarnaus Lietuvos vardo garsinimui. Dabar kaip niekad tai atrodo aktualu.

Pirmasis dokumentinio filmų ciklo filmas – „Lietuvos lenkų kultūra”. Filmą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje pateikiamas istorinis komentaras, kuriame Lietuvos istorijos instituto direktorius dr. Rimantas Miknys pasakoja Lietuvos lenkų istoriją, trumpai pristatydamas atskirus istorijos etapus. Tekstas iliustruojamas archyviniais kadrais, ikonografine medžiaga. Antroji filmo dalis supažindina su iškiliausiomis lenkų kultūrinio gyvenimo asmenybėmis, jų kūryba ir pasiekimais. Jie dalinasi savo pamastymais apie Lietuvos lenkų kultūros vietą šiuolaikinės Lietuvos kultūros kontekste, sąsajas tarp lietuvių ir lenkų kultūrų, lietuvių ir lenkų kūrėjų. Apie Vilniaus – daugelio tautų, tikėjimų ir kultūrų miesto ypatingą dvasią ir įtaką kūrybai.

Vilniaus kraštas nuo seno garsėjo kaip iškilių, talentingų, lenkiškai kalbančių asmenybių gimtinė. Tai – ir Adomas Mickevičius, ir Julius Slovackis, ir Česlavas Milošas, Tadeušas Konvickis. Ir dabar Vilnijoje gimsta talentingos sielos – mūsų filmo herojai.

Režisierius: Romuald Lavrynovič
Scenarijus: Renata Vidtman
Prodiusavo: Romuald Lavrynovič ir Teresa Zibolienė
2014 m., 42 min.Komentavimo galimybė išjungta.